Liên lạc với chúng tôi

Công ty TNHH Vật liệu Công nghiệp Việt Nam
Văn phòng giao dịch: Số 4-F14 – 105 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại: 0948358866-0913493888;

Email: sales@vnim.com.vn; export.vnim@gmail.com

 

Speak Your Mind

*

Untitled 1

Công ty TNHH Vật liệu Công nghiệp Việt Nam
Văn phòng giao dịch: Số 4-F14 - 105 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại: 0948358866-0913493888; email: sales@vnim.com.vn