Mẫu áo jacket mùa đông (winter jacket) 2018

Mẫu áo jacket mùa đông (winter jacket) 2018

 Jacket12  Jacket11
 Jacket10  Jacket9
 Jacket_81  Jacket16

 

ÁO phông (Polo shirts)

Mẫu áo phông (Polo shirts)

 Polo1  Polo11
 Polo14  Polo13
 Polo12  Polo15
 Polo18  Polo17
 Polo19  Polo10

 

Mẫu áo Jacket nữ

Mẫu áo Jacket nữ

Jacket13  Jacket15
 Jacket18  Jacket14
 Jacket17  Jacket19
 Panto1  Panto2

Áo Phông (Polo)

Polo 900x400 1

Polo 900x400 2

Polo 900x400 3

 

Áo khoác dầy

New style of winter jacket in 2018

IMG_3603

IMG_3605

IMG_3606

 

Áo khoác mỏng

New style of Light jacket in 2018

Light jacket 1-0

Light jacket 1-1

 

Bảo hộ lao động

The styles of work wear make safe and comfortable

WorkWear 0-0 WorkWear 04-1 Wwj-1

Áo bảo hộ lao động

Loại ghi lê lưới

Wwj-2-2 Wwj-2-3

Loại có phản quang

Wwj-2-1

 

Untitled 1

Công ty TNHH Vật liệu Công nghiệp Việt Nam
Văn phòng giao dịch: Số 4-F14 - 105 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại: 0948358866-0913493888; email: sales@vnim.com.vn