Bảo hộ lao động

The styles of work wear make safe and comfortable

WorkWear 0-0 WorkWear 04-1 Wwj-1

Áo bảo hộ lao động

Loại ghi lê lưới

Wwj-2-2 Wwj-2-3

Loại có phản quang

Wwj-2-1

 

Untitled 1

Công ty TNHH Vật liệu Công nghiệp Việt Nam
Văn phòng giao dịch: Số 4-F14 - 105 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại: 0948358866-0913493888; email: sales@vnim.com.vn