Home / Events

Events

Reflective sheeting for Transportation

(High Intensity Grade PrismaticTM Reflective Sheeting) Đặc tính: AASHTO M268, ASTM D4956 và TCVN loại III và loại IV (cd/lux/m2) Góc tới Mã sản phẩm vnim XM 4xxx vnim XM 4xxx Bảo hành (năm) Góc quan sát 0.2o 0.5o 0.2 o 0.5 o 10 Trắng 3930 360 150 170 72 10 Vàng …

Read More »

Reflective sheeting for garment

Hight quality Engineering grade reflective sheeting any size and colours Reflective sheeting SPU  ( Decal): High Intensity Grade HIG (High Intensity Grade PrismaticTM Reflective Sheeting) Specifications: •    AASHTO M268, ASTM D4956 , TCVN  III – or IV.   Góc tới Mã sản phẩm 4o 30o Bảo hành (năm) Góc …

Read More »

Others materials

ABS: Hight quality ABS sheet PVC: Hard PVC sheet Pipes: All lipson pipe from high quality, all pipes (exrtrusions) are produced from high-precision of german technology made extrusion lines for high quality consistency and superior product finishing.

Read More »