Home / Events / Reflective sheeting for Transportation

Reflective sheeting for Transportation

(High Intensity Grade PrismaticTM Reflective Sheeting)

Đặc tính:
AASHTO M268, ASTM D4956 và TCVN loại III và loại IV (cd/lux/m2)

Góc tới Mã sản phẩm vnim XM 4xxx vnim XM 4xxx Bảo hành (năm)
Góc quan sát 0.2o 0.5o 0.2 o 0.5 o 10
Trắng 3930 360 150 170 72 10
Vàng 3931 270 110 135 54 10
Đỏ 3932 65 27 30 13 10
Cam 3934 145 60 68 28 10
Xanh trời 3935 50 21 25 10 10
Xanh lá 3937 30 13 14 6 10

 

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.